قراردادها

لینک جزئیات

وضعیت قرارداد

پایان قراداد

عقد قراداد

مبلغ قراداد

طرف قراداد

عنوان قراداد

کد قراداد

اجرا

1402/10/2

1402/7/1

48,379,181,325

کارا توسعه مهر رفسنجان

پیمان ایمن سازی آبردگی های مسیر خطوط لوله

028UC49D470064B

اجرا

1402/11/1

1401/11/1

7,262,045,910

پرده سرای سالاری

تهیه و نصب پرده های منازل سازمانی، مراکز انتقال نفت و تاسیسات تابعه

028KC49D470053F

اجرا

1403/3/13

1402/7/8

7,594,244,336

شرکت الیاس عمران راه نصر

احداث کانال و تعویض پوشش لوله های مدفون منیفلد درمحوطه صنعتی مرکز انتقال نفت شماره 2 رامهرمز

028EC49D070040E

اجرا

1402/10/17

1402/6/28

3,050,000,000

مینو تارا امیدیه

بهسازی و تعمیرات مهمانسرای منازل سازمانی امیدیه

0275C49D070017D

اجرا

1403/7/2

1402/5/29

1,315,959,620,820

علیرضا

تهیه و طبخ غذای کارکنان مرکز منطقه اصفهان به صورت حجمی

025TC49D0700540

لینک جزئیات

اجرا

1403/2/2

1402/2/1

78,769,860,860

مانی تدارکات تمدن زاگرس

تهیه و طبخ غذای کارکنان مرکز منطقه جنوب شرق و طبخ نان در شهرک نفت رفسنجان

025LC49D4700236

اجرا

1402/06/1

1402/05/1

14,315,725,513

کارا توسعه مهر رفسنجان

خدمات فنی منطقه جنوبشرق

025LC49D470064A

اجرا

1403/4/16

1402/4/15

56,000,000

پاکان باختر بانه

ایاب و ذهاب منطقه و شهرک

025LC49D470067C

بایگانی

1398/6/10

1398/4/29

495,000,000

آهن ساب کاسپین

رنگ آميزي

003BC49D0700147

اجرا

1402/2/1

1400/1/31

64,354,976,073

شرکت رایانه نوای سبز آمل

خدمات فنی و عمومی مخابرات

002LC49D0700251

اجرا

1400/02/14

1399/10/15

7,759,400,449

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

پیمان ایمن سازی آبردگی

002FC49D0400234

اجرا

1399/10/08

 

1398/10/07

2,371,508,640

شرکت ارتباطات زیرساخت

اجاره فضا

995T9EC20700015

اجرا

1400/4/18

 

1398/11/1

2,371,508,640

عمران شهرآرش

تعویض پوشش

9952C49D0700110

اجرا

1399/05/09

1399/03/10

1,000,000,000

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

تعمیرات آسفالت

9951C49D0400019

اجرا

1399/03/18

 

1398/12/17

2,790,000,000

شرکت راه و ساختمان زاگرس راه سپهر

تعمیرات اتاق

98CPC49D040030B

بایگانی

1396/04/31

1395/05/01

676,000

 

برید سامانه

پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری

959NC49D070003E

خوش آمدید!

به حساب خود وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفاً ایمیل یا نام کاربری خود را جهت بازیابی رمز عبور وارد نمایید